Additional Info

  • Symbol: bfee
  • Nazwa: Bułka wiejska
  • Waga: 1
  • Skład: m
  • Kategoria: pieczywo-pszenne