Additional Info

  • Symbol: 1.3.5
  • Nazwa: B. drożdżowa z nadzieniem jogurt.
  • Waga: 10
  • Skład: fdggs
  • Kategoria: francuskie