Additional Info

  • Symbol: 1.3.11
  • Nazwa: Chałka góralska
  • Waga: 10
  • Skład: fdggs
  • Kategoria: francuskie