Additional Info

  • Symbol: 1.3.12
  • Nazwa: Chałka mini
  • Waga: 10
  • Skład: fdggs
  • Kategoria: francuskie